Het Open Boek Texel

< Terug
           Bestellen >

Graven aan de Groeneplaats

Archeologisch onderzoek op en rond het rijksmonument in het centrum van Den Burg

S. Gerritsen en W. Stellingwerf

Grote paperback, 319 pag., 30 x 21 cm, volledig in kleur, € 39,50
Uitgave Archeologie West-Friesland, 2022

Het boek verscheen in een kleine handelsoplage, die snel was uitverkocht
Bij voldoende belangstelling komt een kleine herdruk
U kunt uw naam laten noteren voor een exemplaarEen gedetailleerd verslag van opgravingen in het centrum van Den Burg, gedaan van eind augustus tot begin november 2017.
Het is een bijzonder gebied, waar eerder de huizenrij Het Raaksje stond, met een oud Raadhuis en een park dat grensde aan het weeshuis, het vroegere Agnietenklooster.

Kort daarvoor was er op die plaats het latere gemeentehuis gesloopt, waar in de grond nog sporen moesten zijn van de oude burggracht en de ringburgwal uit de zevende eeuw.

Paalkuilen, waterputten, kelders, tuinwallen, vondsten van glas en aardewerk.

Aan het boek zijn achtergrondverhalen toegevoegd, o.a. over erfbegrenzingen, bewoning van het Raaksje, de afval van het cafe Den Burg, het oude ambacht van glazeniers, en de nazi-archeologie in de oorlogsjaren.

Bijgeleverd wordt een losbladige kaartenbijlage over grondsporen uit bv. de prehistorie en de middeleeuwen, en ook over vondsten rond het oude klooster.